wereldwijde verzending

gratis retourneren

expert advies via whatsapp

privacy verklaring


Pauw B.V.
Postbus 70013
1007 KA Amsterdam
Europaplein 37
1078 GV Amsterdam
Nederland
KVK 33158694
T +31 207 220 681
[email protected]

 

Veiligheid en privacy van onze klanten zijn zeer belangrijk voor Pauw B.V.. Om uw privacy te waarborgen handelt Pauw B.V. altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), de Europese privacy regelgeving.

Pauw heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wenst u uw persoonsgegevens in te kijken? Of wenst u dat wij uw gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Contacteert u ons dan per e-mail ([email protected]).


wanneer verzamelt pauw b.v. (persoons)gegevens

Pauw B.V. verzamelt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van de webshop, u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Pauw B.V. of u uw gegevens door één van onze medewerk(st)ers in ons kassasysteem laat invoeren.


met welke doeleinden verzamelt pauw b.v. (persoons)gegevens

Pauw B.V. zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan;
- Om vragen en/of contactverzoeken te kunnen beantwoorden;
- Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties;
- Om analyses te kunnen uitvoeren;
- Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan;
- Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
- Om gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen;

Pauw B.V. zal nooit uw gegevens doorverkopen of doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden.

Pauw B.V. kan gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


welke (persoons)gegevens verzamelt pauw b.v.

Afhankelijk van de door u gekozen dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door Pauw B.V. verzameld en verwerkt.

Registratie bij de online webshop of in onze winkels:

- NAW-gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bank- en betaalvoorkeuren;
- Aankopen, bestellingen, verzendingen, verleende kortingen, vermaakopdrachten, maatwerkopdrachten, openstaande bedragen, klachten, retouren, merkvoorkeuren, maten.

Nieuwsbrief:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres.
- Voorkeuren

Overig:

Tot slot kunnen wij informatie vastleggen met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Zie verder onze Cookie Verklaring.


verstrekking (persoons)gegevens aan derden

Pauw B.V. kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Pauw B.V. en Pauw B.V. draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en uw gegevens niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.


doorgifte (persoons)gegevens buiten de eu

Pauw B.V. kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van Pauw B.V. geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.


beveiliging

Pauw B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts die medewerkers die op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben krijgen ook toegang tot de persoonsgegevens.

Alle medewerkers van Pauw B.V. hebben training gehad in de AVG. Die medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.


inzage, correctie en verwijdering

Als u wilt weten welke gegevens Pauw B.V. over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via [email protected].

Verder heeft u:

- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
- recht om bezwaar te maken tegen analyses op basis van uw gegevensr;
- recht op gegevensoverdraagbaarheid;
- recht om de verleende toestemming in te trekken;
- recht om een klacht in te dienen bij Pauw B.V. of de toezichthouder.

Al deze zaken kunt u regelen bij de Functionaris Gegevensbescherming:


bewaartermijnen

Pauw B.V. bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, of dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.


nieuwsbrief afmelden

Als u bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief van Pauw B.V. wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe producten, hoogtepunten, veranderingen, aanbiedingen, evenementen en andere marketingcampagnes. Pauw B.V. zal nooit uw gegevens doorverkopen of voor marketingdoeleinden doorgeven aan derden.

Commerciële communicatie wordt alleen uit naam van Pauw B.V. verzonden. U kunt uzelf op elk moment afmelden van de nieuwsbrieven of updates. Elke e-mail die wij u versturen bevat een makkelijk te bedienen link om af te melden. U kunt ook deze link volgen om in te loggen op de pagina met uw persoonlijke gegevens en u bij het kopje Nieuwsbrief af te melden. Als derde mogelijkheid kunt u ons een bericht sturen via [email protected] met vermelding van het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt.


vragen of klachten

Als u meer informatie nodig heeft of een klacht heeft over onze privacy policy dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of door een brief te sturen naar ons postadres.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.